Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Projekty w ramach Grantów Fabryka Szans – rok 2018    ważna informacja
2018-01-15 10:44 / 3467   D.Wierski

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Grantów Fabryka Szans w roku 2018.

 

Informujemy, że w ramach Grantów Fabryka Szans można składać wnioski na realizację zajęć dla uczniów uzdolnionych naukowo z klas II i III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski przyjmowane będą w terminie 15 stycznia – 14 lutego 2018 r. w wersji elektronicznej w systemie OPIUM, a wydrukowany załącznik nalezy złożyć w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w tym samym terminie. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, projekt musi obejmować 60 godzin zajęć dydaktycznych i dotyczyć rozwoju pasji naukowych. Wymagana jest także rekomendacja dyrektora Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli. Maksymalna kwota, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 6000 zł. W załączeniu wniosek w wersji edytowalnej oraz regulamin.