Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 na rok szkolny 2017/2018
2017-09-13 15:53 / 3071   D.Wierski

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 na rok zzkolny 2017-2018.

 

Zespół w składzie:

mgr Joanna Serafinowicz

mgr Katarzyna Tłok

mgr Edyta Szott

mgr Katarzyna Chabowska

mgr Agnieszka Napiórkowska- Solarczyk

mgr Dorota Kaszewska-Bosiacka

 

1. Dla nauczycieli.

Warsztaty i prelekcje na temat:

- „Diagnoza predyspozycji zdolności uczniów”,

- „Potrzeby dziecka zdolnego”,

- „Wybitne dziecko- trudne emocje”,

- „Metody diagnozy i rozwoju kreatywności uczniów dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III”,

- „Syndrom nieadekwatnych osiągnięć” – dlaczego zdolni uczniowie osiągają wyniki poniżej swoich możliwości?

 

mgr Joanna Serafinowicz

mgr Katarzyna Chabowska

mgr Agnieszka Napiórkowska-Solarczyk

mgr Dorota Kaszewska-Bosiacka

Punkt konsultacyjny – udzielanie porad w sprawie indywidualnych przypadków mgr Joanna Serafinowicz

 

Ponadto istnieje możliwość zorganizowania warsztatów lub prelekcji na konkretne zapotrzebowanie placówki – wynikające z indywidualnych potrzeb placówki.

 

2. Dla rodziców.

Warsztaty:

- „Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego” - mgr Joanna Serafinowicz,

- „Rozwijam zdolności mojego dziecka”- zajęcia z udziałem rodziców i dzieci przedszkolnych - mgr Katarzyna Chabowska, mgr Dorota Kaszewska-Bosiacka,

- „Wybitne dziecko – trudne emocje” – jak wspierać Twoje dziecko emocjonalnie? - mgr Katarzyna Chabowska.

 

Indywidualne konsultacje (po telefonicznym zgłoszeniu się): mgr Joanna Serafinowicz, mgr Agnieszka Napiórkowska-Solarczyk.

 

3. Dla uczniów.

Diagnoza pod kątem:

- indywidualnego programu lub toku nauki,

- zdolności kierunkowych (językowych, przedmiotów ścisłych).

 

mgr Joanna Serafinowicz

mgr Agnieszka Napiórkowska-Solarczyk

mgr Katarzyna Chabowska

mgr Dorota Kaszewska-Bosiacka

mgr Katarzyna Tłok

 

Warsztaty:

- „Warsztaty rozwijające umiejętności radzenia sobie ze stresem” – dla uczniów szkół podstawowych i z gimnazjum - mgr Edyta Szott, mgr K. Tłok,

- „Warsztaty rozwijające twórcze myślenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - mgr K. Tłok, E. Szott,

- „Warsztat – jak szybciej i efektywniej uczyć się?” (techniki wspomagające uczenie się) - mgr K. Tłok, E. Szott,

- Warsztaty wspierające rozwój dzieci zdolnych - trening twórczości” dla uczniów klas V-VIII i uczniów gimnazjum - mgr Katarzyna Tłok, E. Szott,

- „Rozwijam się w zabawie” – dla klas I-III - mgr Katarzyna Chabowska, mgr D. Kaszewska-Bosiacka.

 

Istnieje możliwość poprowadzenia zajęć warsztatowych na terenie szkoły w przypadku zebrania się grupy liczącej minimum 8 uczniów.

 

Kontakt: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy

ul. Jana III Sobieskiego 10

tel. 52 322-52-06