Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Oferta Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w zakresie wspierania nauczycieli
2017-09-12 14:04 / 3064   D.Wierski

Propozycje KPCEN w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

 

Wspieranie zdolności i talentów:

 

1. JAK ZBUDOWAĆ SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA ZDOLNEGO? 

Organizator: VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA 
E-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl 
Pracownia: Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji 
Uczestnik warsztatów:

  - opracuje koncepcję szkolnego systemu wspierania ucznia zdolnego

  - określi zadania szkoły w zakresie wspierania rozwoju ucznia zdolnego

  - zaplanuje formy pracy z uczniem zdolnym

  - zaprojektuje sposoby promocji ucznia zdolnego.

Liczba godzin: 4 
Termin: do 15 października 2017 r. 
Koszt: 32 zł


2. JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM ZDOLNYM? 

Organizator: VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA 
E-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl 
Pracownia: Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji 
Uczestnik warsztatów:

  - zaktualizuje wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących ucznia zdolnego

  - określi cechy, zachowania i postawy ucznia zdolnego

  - zanalizuje formy i metody nauczania w kontekście pracy z uczniem zdolnym.

Liczba godzin: 4 
Termin: do 15 października 2017 r. 
Koszt: 32 zł


3. JAK ORGANIZOWAĆ PRACĘ UCZNIA ZDOLNEGO? 

Organizator: VIOLETTA PANFIL-SMOLIŃSKA 
E-mail: violetta.panfil@cen.bydgoszcz.pl 
Pracownia: Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji 
Uczestnik warsztatów:

  - opracuje zasady organizacji pracy ucznia zdolnego

  - pozna techniki wspomagające ucznia zdolnego w określaniu indywidualnych celów

  - pozna skuteczne sposoby efektywnego zarządzania czasem.

Liczba godzin: 3 
Termin: do 15 października 2017 r. 
Koszt: 24 zł

 

Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 349 31 50, fax 52 349 31 03

kom. 607 886 112, 697 011 842

e-mail: info@cen.bydgoszcz.pl