Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – podsumowanie spotkania z 03.02.2018 r.
2018-02-05 09:05 / 3510   D.Wierski
 

Trzecie w tym roku szkolnym warsztaty dla rodziców z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” zatytułowane zostały „Rodzeństwo bez rywalizacji”. Spotkanie odbyło się 3 lutego 2018 r. w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy.

 

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” ma na celu wsparcie psychologiczne rodziców, których dzieci przejawiają wybitne uzdolnienia. Warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji” poprowadziła psycholog Magdalena Dunajska - pracownik Pałacu Młodzieży oraz Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy. Uczestniczący w spotkaniu rodzice uzyskali odpowiedzi na szereg ważnych pytań. Zastanawiano się m.in., dlaczego u dzieci pojawia się chęć rywalizacji o uczucia rodziców, skąd bierze się zazdrość o rodzeństwo, jakie jest ryzyko porównań i kiedy "po równo" znaczy tak naprawdę "mniej"? Poruszono także kwestię sposobów na wyeliminowanie konfliktów między dziećmi. Ponadto rodzice wymienili się doświadczeniami i wzbogacili swoje kompetencje wychowawcze. Ćwiczenia warsztatowe pozwoliły uzyskać informacje o tym, jaka jest perspektywa dziecka będącego bratem/siostrą czy też jakie są potrzeby wynikające z indywidualnego traktowania dziecka przez rodzica/opiekuna. Uczestnicy mieli również szansę przeanalizować emocje związane z różnymi codziennymi sytuacjami z punktu widzenia dziecka będącego bratem lub siostrą.

 

Warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji” z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.