Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Grant Fabryka Szans i Grant Rozwoju Zdolności - aktualne terminy

2018-09-17 10:46 / 4523
Harmonogram zajęć w I semestrze roku szkolnego 2018/2019...

Grant Fabryka Szans i Grant Rozwoju Zdolności - termin i miejsce zajęć

2018-04-06 10:57 / 3670
Informacja o terminach i miejscu realizacji zajęć...

Grant Rozwoju Zdolności dla uczniów szkół podstawowych – zajęcia w roku 2018

2018-03-19 16:33 / 3624
Projekty skierowane do zdolnych uczniów szkół podstawowych...

Sprawozdania z realizacji grantów - przypomnienie dla nauczycieli

2018-02-01 15:08 / 3507
Ważna informacja dla nauczycieli prowadzących w 2017 roku zajęcia w ramach Grantu Rozwoju Zdolności oraz Grantu Fabryka Szans...

Projekty w ramach Grantów Rozwoju Zdolności – rok 2018

2018-01-15 10:44 / 3466
Informacje na temat Grantów Rozwoju Zdolności...

Termin składania wniosków grantowych

2017-10-11 09:04 / 3190
Dotyczny Grantu Rozwoju Zdolności i Fabryka Szans na rok 2018...

Grant Rozwoju Zdolności dla uczniów szkół podstawowych – zajęcia w roku 2017

2017-03-13 11:37 / 2663
Realizowane w okresie marzec-grudzień 2017 projekty skierowane do zdolnych uczniów szkół podstawowych...

Projekty w ramach Grantów Rozwoju Zdolności i Grantów Fabryka Szans – rok 2017

2016-12-22 14:42 / 2480
Terminy składania wniosków...

Granty na realizację projektów dla uczniów zdolnych w roku 2017

2016-09-14 15:06 / 2129
Informacja dla nauczycieli...

Sprawozdania z realizacji grantów - przypomnienie dla nauczycieli

2016-02-08 12:38 / 1660
Informacja dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Grantu Rozwoju Zdolności i Grantu Fabryka Szans...
«     1  2     »